Δύο γελοιογραφίες της Στέφανι Μακμίλαν για τις διαπραγματεύσεις που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
Two cartoons by Stephanie McMillan critiquing negotiations made by the government of Syriza

Translated by George Poulados
GeorgePoulados1
GeorgePouladosJuly24